baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

Projekt w Sejmie: ulgi w loteriach fantowych dla OPP

Według obecnie obowiązujących przepisów, aby zorganizować loterię fantową konieczne jest uzyskanie zezwolenia lub zgłoszenie loterii do właściwej izby celnej. To, czy organizator (np. fundacja, stowarzyszenie, stowarzyszenie zwykłe, ale też niesformalizowane osoby) musi zgłosić loterię czy uzyskać kosztowne zezwolenie zależy od wysokości puli nagród w danej loterii. Jeśli jest ona wyższa od tzw. kwoty bazowej to należy wysłać tylko zgłoszenie, a jeśli jest wyższa niż kwota bazowa to występuje się o zezwolenie. Kwota bazowa w 2014 r. wynosi 3785,38 zł (zmienia się ona co roku).
Więcej na wiadomości.ngo.pl
Projekt z uzasadnieniem można przeczytać tutaj: http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/Projekty/7-020-966-2014/$file/7-020-966-2014.pdf