baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

Równość kobiet i mężczyzn w UE

ke60Równość kobiet i mężczyzn jest jedną z fundamentalnych wartości Unii Europejskiej. Już w 1957 r. w traktacie rzymskim zapisano zasadę równej płacy za równą pracę. Istotnym dokumentem europejskim dotyczącym tej kwestii jest Strategia na rzecz równości kobiet i mężczyzn. To swego rodzaju program prac Komisji Europejskiej w dziedzinie równości płci na lata 2010-2015.

ke200Równość kobiet i mężczyzn jest jedną z fundamentalnych wartości Unii Europejskiej. Już w 1957 r. w traktacie rzymskim zapisano zasadę równej płacy za równą pracę. Istotnym dokumentem europejskim dotyczącym tej kwestii jest Strategia na rzecz równości kobiet i mężczyzn. To swego rodzaju program prac Komisji Europejskiej w dziedzinie równości płci na lata 2010-2015.

Strategia na rzecz równości kobiet i mężczyzn stanowi kompleksowe zobowiązanie Komisji do działania na rzecz równości płci we wszystkich obszarach polityki w odniesieniu do następujących tematów priorytetowych:

W strategii podkreślono wkład równości płci we wzrost gospodarczy i zrównoważony rozwój; ma się ona przyczynić do wdrożenia wymiaru równości płci w strategii "Europa 2020". Jest ona oparta na priorytetach określonych w Karcie Praw Kobiet oraz doświadczeniach zgromadzonych w związku z Planem działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn.

Postępy są raportowane co roku  i przedstawiane w Sprawozdaniu w sprawie równości kobiet i mężczyzn.

(źródło: http://ec.europa.eu)