baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

I Forum Turystyczne Państw Karpackich w Rzeszowie

V Forum Innowacji odbędzie się 27 i 28 maja 2014 r. na terenie Uniwersytetu Rzeszowskiego. Polska Organizacja Turystyczna będzie odpowiedzialna za zorganizowanie ekspozycji będącej częścią Miasteczka Innowacji - imprezy towarzyszącej V Forum.

Porozumienie zostało podpisane przez :

  • Ministra Sportu i Turystyki, reprezentowanego przez Katarzynę Sobierajską, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki
  • Gminę Miasta Rzeszów – Urząd Miasta Rzeszowa, reprezentowany przez Tadeusza Ferenca – Prezydenta Miasta Rzeszowa
  • Fundację INNOPOLIS - reprezentowaną przez Bogusława Płodzienia – Prezesa Zarządu
  • Uniwersytet Rzeszowski - reprezentowany przez Prof. dr hab. Aleksandra Bobko - Rektora
  • Polską Organizacją Turystyczną -  reprezentowaną przez Rafała Szmytke - Prezesa
  • Telewizję Polską S.A. w Warszawie Oddział Terenowy w Rzeszowie - reprezentowaną przez Jacka Szarka – Dyrektora – Redaktora Naczelnego
  • Fundację Instytut Studiów Wschodnich - reprezentowaną przez Jerzego Bochyńskiego – Prezesa Zarządu  

I Forum Turystyczne odbędzie się 28 maja 2014 r. na terenie Uniwersytetu Rzeszowskiego. w Rzeszowie a spotkanie ministrów  28 maja 2014 r. w Ratuszu Miasta Rzeszowa przy ul. Rynek 1.

Więcej na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki