baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

Platforma e-learningowa Polskiej Organizacji Turystycznej

rys. e-learning potPolska Organizacja Turystyczna uruchomiła platformę e-learningową pn. „Szkolenia Marketingowe”, której celem jest pogłębienie wiedzy marketingowej oraz doskonalenie umiejętności jej praktycznego zastosowania. Adresatami, do których kierowane są te szkolenia są zwłaszcza: osoby z Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych; przedstawiciele Lokalnych Grup Działania; pracownicy miejskich convention bureaus; pracownicy administracji publicznej wszystkich szczebli (rządowej i samorządowej); przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń turystycznych, branży turystycznej; pracownicy punktów informacji turystycznej; studenci i uczniowie kierunków turystycznych uczelni i szkół różnych stopni oraz inne osoby zainteresowaną tą tematyką. Szkolenia dostępne są pod adresem http://zarabiajnaturystyce.pl/edukacja/e-learning/poland-travel-specjalist

Jako nowe narzędzie promocyjne POT uruchomił także platformę szkoleniową „Poland Travel Specjalist”, która dostarcza wiedzy o atrakcyjności turystycznej Polski. Znajdziecie tutaj wiele interesujących i przydatnych informacji z zakresu m.in. turystyki, geografii, historii i kultury naszego pięknego kraju. Interesująca tematyka wzbogacona jest pięknymi zdjęciami. Zawartość została opracowana w językach: polskim, angielskim, niemieckim  i francuskim. Szkolenia dostępne są na stronie http://www.polandspecialist.com/user/login

Aby korzystać z platform szkoleniowych należy najpierw dokonać rejestracji, oddzielnie dla każdej z nich.

Oba projekty są realizowane przez POT w ramach Projektu 6.3 POIG „Promujmy Polskę Razem”.