baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

Przyjazdy do Polski w 2013 roku

Na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki została opublikowana synteza wyników badań dotyczących przyjazdów do Polski w 2013 r. Według wstępnych szacunków Activ Group w 2013 roku było 72,3 mln przyjazdów cudzoziemców, o 8,8% więcej niż w poprzednim roku. Ilość przyjazdów turystów szacujemy na około 15,8 mln (o 6,9% więcej). Według danych GUS w ciągu dziesięciu miesięcy 2013 roku z obiektów zakwaterowania zbiorowego korzystało o 5,4% więcej cudzoziemców, niż w tym samym okresie 2012 roku.

Dokument jest dostępny tutaj