baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych

Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych, działające do tej pory, jako nieformalne stowarzyszenie, zostało zarejestrowane w KRS jako Związek Stowarzyszeń, tym samym uzyskując osobowość prawną.

- Oznacza to dla nas większe możliwości  działania,  w tym prowadzenie działalności gospodarczej czy pozyskiwanie środków unijnych na działalność - mówi Dorota Lachowska, prezes Związku Stowarzyszeń FROT.
- Ponadto będąc odrębnym formalnym już podmiotem mogącym podejmować czynności prawne nasz głos w debatach publicznych staje się pełnoprawny a my ważnym i liczącym partnerem. Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych zyskało formę prawną, która umożliwia lepsze i skuteczniejsze współdziałanie regionalnych organizacji turystycznych - dodaje prezes Lachowska.

Dorota Lachowska liczy, że w najbliższym czasie większość regionalnych organizacji turystycznych podejmie uchwałę o przystąpieniu do Związku. 5 sierpnia, odbędzie się zebranie zarządu, na którym zostaną zatwierdzone złożone już wnioski o przyjęcie do Związku przez: Podkarpacką Regionalną Organizacją Turystyczną, Pomorską Regionalną Organizację Turystyczną, Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną, Opolską Opolską Regionalną Organizację Turystyczną oraz Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Łódzkiego. Tym samym dołączą do obecnych członków Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej i Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Związek Stowarzyszeń FROT został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego 21 lipca br. W skład zarząu weszli:
Dorota Lachowska (Dyrektor Biura Zarządu Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej) - Prezes
Ewa Przydrożny (Dyrektor Biura Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej) - Wiceprezes
Michał Podbielski (Prezes Zarządu Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej) - Skarbnik

(Źródło: http://www.pot.gov.pl/)