baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

Program współpracy Samorządu Województwa z NGO na 2017 rok - spotkanie z NGO

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego (Urząd Marszałkowski WZ) zaprasza na spotkanie dotyczące „Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”. Spotkanie odbędzie się 25 sierpnia 2016 r. w Szczecinie.
Podczas spotkania będą Państwo również mieli okazję do zapoznania się z możliwościami współfinansowania projektów ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Spotkanie odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2016 r. o godz. 10.30 w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wały Chrobrego 4 w Szczecinie (dzięki uprzejmości ZUW).
Program spotkania:
10.00 – 10.30 – rejestracja uczestników
10.30 – 10.40 – powitanie uczestników (Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Zachodniopomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego)
10.40 – 11.00 – Założenia rocznego „Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017” (Wydział Współpracy Społecznej UM WZ)
11.00 – 12.00 – dyskusja (pytania, zgłaszanie uwag i propozycji do Programu)
12.00 – 12.20 – przerwa kawowa
12.20 – 13.00 – Możliwości współfinansowania projektów ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych (dr Dorota Kowalewska, Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytet Szczeciński)

Spotkanie umożliwi poznanie opinii III sektora na temat wojewódzkiego Programu współpracy z NGO, zebranie uwag i propozycji do Programu na rok 2017, tak, aby dokument stanowił odzwierciedlenie aktualnych potrzeb i służył jak najlepszej współpracy Samorządu Województwa z organizacjami pozarządowymi.

Osoby chętne do udziału w spotkaniu prosimy o przesłanie załączonej karty zgłoszenia do dnia 22 sierpnia br.
Szczegółowych informacji udzieli pani Magdalena Pieczyńska, inspektor w Wydziale Współpracy Społecznej, tel. 91/44 16 224.