baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

Stowarzyszenie Polites zaprasza na Szkolenie "Zarządzanie wolontariuszami"

Szkolenie ZARZĄDZANIE WOLONTARIUSZAMI skierowane jest do osób reprezentujących organizacje pozarządowe oraz placówki publiczne, które zainteresowane są organizowaniem i promowaniem wolontariatu oraz pośrednictwem pracy wolontarystycznej na terenie Miasta Szczecin.
Termin szkolenia:  15 września 2016 r., godz. 9:00-16:00

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników/czki w wiedzę oraz umiejętności niezbędne do prawidłowego zarządzania wolontariuszami.

Szkolenie zorganizowane przez Stowarzyszenie Polites obejmuje takie zagadnienia jak:
- aspekty prawne dotyczące wolontariatu,
- rekrutacja wolontariuszy,
- zarządzanie pracą wolontariuszy,
- motywowanie i nagradzanie wolontariuszy
- prezentacja serwisu ofert wolontariackich mojwolontariat.pl.

Szkolenie prowadzone jest przez osoby znające tematykę szkolenia zarówno od strony merytorycznej jak i praktycznej. Dzięki temu poznają Państwo dużo przykładów z życia, dobrych praktyk oraz metod i narzędzi stosowanych w zarządzaniu wolontariuszami.

Informacje na temat szkolenia:
- szkolenie jest nieodpłatne
- skierowane do osób ze Szczecina (w przypadku wolnych miejsc dopuszczamy możliwość uczestnictwa osób spoza Szczecina)
- po odbyciu szkolenia odbywamy wizytę monitorująco-wspierającą w organizacjach/instytucjach, które wzięły udział w szkoleniu.

Formularz zgłoszeniowy należy nadesłać do 9 września 2016 r. do godziny 12:00 (liczy się data wpływu). Informacje o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu będą przekazywane mejlowo, na adres wskazany w formularzu do 12 września 2016 r.
W przypadku zgłoszenia się większej liczby osób, o udziale w szkoleniu zadecyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń.

Osoby do kontaktu: Anna Biały, Katarzyna Michałek, tel. 91 450 11 46.

 (Źródło: http://polites.org.pl/)