baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

Kongres Turystyki Polskiej

kongres turystyki polskiej

Przypominamy, że w dniach 12 – 14 października 2016 r. w Świdnicy odbędzie się Kongres Turystyki Polskiej. Podstawowym założeniem Kongresu jest debata nad wyzwaniami stojącymi przed polską turystyką, dokonanie oceny funkcjonowania tego sektora gospodarki, a przede wszystkim stworzenie platformy porozumienia pomiędzy przedsiębiorcami a organizacjami turystycznymi.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Kongresie powinny dokonać rejestracji poprzez formularz elektroniczny: http://rejestracja.kongresturystyki.pl/2016