baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

Zmiana na stanowisku prezesa ZROT

Marek Migdal – prezes Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

– ukończył Wydział Mechanizacji Akademii Rolniczej w Szczecinie, podyplomowo: absolwent Francuskiego Instytutu Zarządzania IFG (posiadacz Międzynarodowego Dyplomu Managementu IFG) oraz kierunku Psychologia Zarządzania.

Uczestniczył w wielu międzynarodowych kursach i szkoleniach, m.in.: „Marketing w Turystyce” – T.H.R. – Barcelona, CET – Londyn; UKFiT – Warszawa oraz programu kształceniowego TURYSTYKA, realizowanego przez: Uniwersytet i Izbę Handlowa z Bordeaux, Komisje EWG oraz Francuski Ośrodek Szkolenia Kadr i Informacji i UKFiT. Ponadto odbył staże zagraniczne (Szkocja, Niemcy) w zakresie „Strategie rozwoju turystyki, programy i sposoby promocji regionów” organizowane przez „Fundacje Eberta” i UKFiT.

W latach 1990-93 członek Zarządu Głównego PTTK a także sekretarz i kierownik biura w Zarządzie Wojewódzkim PTTK. Inicjator i współzałożyciel Zachodniopomorskiej Izby Turystyki i jej pierwszy prezes, współtwórca Rady Krajowej Izb Turystyki (pierwszy przewodniczący, do 2006 r. sekretarz Rady). Twórca i prezes ogólnopolskiego Forum Turystyki Regionów, jeden z inicjatorów i współtwórców Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, a następnie członek pierwszego Zarządu tej organizacji. Członek Rady Polskiej Organizacji Turystycznej od jej powołania w 1999 r. do 2006 r. Inicjator powstania i członek zarządu Szczecińskiej Organizacji Turystycznej. WQ latach 2007-2014 członek Podkomitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obecnie obserwator w Komitecie Monitorującym RPO WZP. Zawodowo, w latach 1991-97 prezes Szczecińskiej Agencji Turystycznej SAT a następnie do 2006 r. prezes Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Turystyki sp. z o.o., jedynej w polskiej turystyce firmy – instytucji o charakterze publiczno-prywatnym. Obecnie prywatny przedsiębiorca – prowadzi Instytut Szkoleń i Rozwoju Turystyki oraz wykładowca na Uniwersytecie Szczecińskim.

Realizator wielu projektów unijnych oraz branżowych, np.: twórca największej i najbardziej prestiżowej w Polsce konferencji naukowo – branżowej GREMIUM EKSPETÓW TURYSTYKI, która w 2016 r. odbyła się już po raz ósmy, cyklu szkoleń „Jak rozwijać lokalną turystykę”, projektów branżowych: „RAZEM można WIECEJ…” – aktywizacja i tworzenie LOT, „Forum LOT”. Koordynator regionalny projektu „Turystyka Wspólna Sprawa”. Organizator jednej z największych giełd turystycznych w kraju MARKET TOUR (od 1991 r.) – obecnie PIKNIK NAD ODRĄ.

Autor książek pt.: „Jak rozwijać lokalna turystykę”, „Ewaluacja Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych”, „Poradnik współpracy JST-NGO sektora turystyki” oraz wielu publikacji branżowych. W latach 1996–2000 redaktor naczelny regionalnego czasopisma branżowego TIPS – Turystyka, Informacja, Promocja, Sukces, dodatkowo ITP – Informatora Turystyki Polskiej – biuletynu Rady Krajowej Izb Turystyki. Wieloletni wykładowca zagadnień branży turystycznej na Uniwersytecie Szczecińskim i Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym oraz na tematycznych kursach i szkoleniach. Od lat specjalizuje sie w tematyce współpracy partnerskiej z JST i funkcjonowania ROT i LOT. W 2016 roku zaliczony przez portal www.waszaturystyka.pl do 50 najbardziej wpływowych osób w polskiej turystyce.

Od wielu lat aktywnie działa w Stowarzyszeniu Rodziców Dzieci Chorych na Białaczkę i inne choroby nowotworowe (2006-2011 prezes zarządu, obecnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej). Stowarzyszenie między innymi wybudowało (i sfinansowało) czterokondygnacyjny budynek Oddziału Hematologii i Onkologii Dziecięcej na 40 łóżek szpitalnych, przychodnię, oddział pobytu dziennego i hotelik dla rodziców chorych dzieci.

Ulubiona forma spędzania wolnego czasu: górskie wędrówki, SPA, film oraz gotowanie i enologia.

Zdobywca I miejsca w Mistrzostwach Polski w Grillowaniu w kategorii Kucharzy Amatorów (2000 r.), dziekan Szczecińskiej Akademii Enologicznej.

Motto życiowe: „Szczegóły tworzą doskonałość, a doskonałość nie jest już szczegółem”