baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

Konkurs Polska Pięknieje: Głosuj na 7 nowych cudów Funduszy Europejskich

Już po raz siódmy wybieramy najlepsze projekty turystyczne i rekreacyjne w konkursie Polska Pięknieje. Jego celem jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych przedsięwzięć dotyczących rozwoju turystyki, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz rewitalizacji, współfinansowanych z Funduszy Europejskich. Głosować można od 9 kwietnia do 2 maja 2014.

Akcja informacyjno-edukacyjna „Bezpieczna Woda”

Akcja „Bezpieczna Woda" jest nową inicjatywą Ministerstwa Sportu i Turystyki skierowaną przede wszystkim do dzieci i młodzieży szkolnej, ale stanowiącą również cenne źródło informacji dla rodziców, nauczycieli i wychowawców, jak i dla całego środowiska wodniackiego.

Konkurs na grę planszową pod hasłem „Kraina przygód z EFS”

konkurs WUP60Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie dnia 9 kwietnia 2014 roku ogłosił konkurs pod nazwą „Kraina przygód z EFS”, skierowany do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz uczniów szkół gimnazjalnych z województwa zachodniopomorskiego.

Konsultujesz – Decydujesz! Wzmacnianie mechanizmów konsultacji społecznych w woj. zachodniopomorskim

Konsultujesz decydujesz60Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych w partnerstwie z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego realizuje projekt pn. "Konsultujesz – Decydujesz! Wzmacnianie mechanizmów konsultacji społecznych w woj. zachodniopomorskim", jest wzrost jakości procesów konsultacji społecznych w naszym regionie.

Konkursu Marszałka Województwa pn. Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2014

Jeszcze do 14 kwietnia można składać zgłoszenia do Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2014”. Organizatorem konkursu jest Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jest organizatorem, a patronat nad Konkursem sprawuje Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.