baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

Konferencja "Przyszłość w turystyce, turystyka w przyszłości"

W dniach 9-10 października 2014r. we Wrocławiu odbedzie sie II Międzynarodowa konferencja naukowa "Przyszłość w turystyce, turystyka w przyszłości". Tematyka Konferencji skoncentrowana będzie wokół aktualnych i przyszłych zagadnień turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie uczestnictwa w turystyce oraz organizacji, zarządzania i kształcenia kadr mających sprostać stale rosnącym wymaganiom konsumentów w branży turystycznej.

e-handel - szkolenia dla osób niepełnosprawnych z firm turystycznych

szkolenie sklep60Pracownicy z województwa zachodniopomorskiego m.in. z sektora turystyki zatrudnieni w mikro i małych firmach, właściciele, a także osoby samozatrudnione posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, mają mozliwość udziału w bezpłatnym szkoleniu.

Zasada gender w Unii Europejskiej

 

Gender, czyli płeć społeczno-kulturowa, oznacza - podzielany przez ogół społeczeństwa - sposób pojmowania, postrzegania pewnych cech, atrybutów i zachowań oraz przypisywania ich  kobiecie i mężczyźnie przez szeroko rozumianą kulturę. Równość między kobietami i mężczyznami jest podstawową wartością Wspólnoty i jednym z zadań promowanych przez Wspólnotę.

XIII Szczecińskie Spotkanie Organizacji Pozarządowych POD PLATANAMI

pod platanami6025 maja 2014 r. , na zakończenie Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, na szczecińskich Jasnych Błoniach odbedą się XIII Szczecińskie Spotkanie Organizacji Pozarządowych POD PLATANAMI.

Ogłoszenie wyników X edycji Konkursu o Nagrodę Przyjaznego Brzegu

W dniu 5 kwietnia br. podczas Targów Sportów Wodnych i Rekreacji Wiatr i Woda, organizowanych po raz pierwszy na Stadionie Narodowym w Warszawie, odyło się uroczyste ogłoszenie wyników jubileuszowej X edycji Konkursu o Nagrodę Przyjaznego Brzegu za rok 2013.