baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

FIO 2014-2020 - spotkanie informacyjne

Wydział Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie zaprasza na spotkanie informacyjne z przedstawicielami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące Konkursu FIO 2017 w ramach realizacji Programu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Konkursu "Równać Szanse 2016"

Do 25 października 2016 roku trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Konkursu "Równać Szanse 2016".

Konferencja pt. Społeczeństwo obywatelskie w procesie stanowienia prawa – wsparcie ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Konferencja pt. Społeczeństwo obywatelskie w procesie stanowienia prawa – wsparcie ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój organizowana przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - 15 września 2016 r.

Kongres Turystyki Polskiej

kongres turystyki polskiej 60Przypominamy, że w dniach 12 – 14 października 2016 r. w Świdnicy odbędzie się Kongres Turystyki Polskiej.

VII Kongres Regionów we Wrocławiu

VII Kongres Regionów odbędzie się w dniach 26-27 września w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. Temat przewodni VII Kongresu Regionów to „Nowoczesne Regiony przyjazne mieszkańcom”. Podczas dwóch dni sesji plenarnych i dyskusji panelowych – w obecności znamienitych gości, decydentów oraz uznanych ekspertów, omawiane będą dobre praktyki oraz tematy z obszarów: samorząd i biznes, jakość życia mieszkańców, promocja regionów.