baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

Program współpracy Samorządu Województwa z NGO na 2017 rok - spotkanie z NGO

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego (Urząd Marszałkowski WZ) zaprasza na spotkanie dotyczące „Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”. Spotkanie odbędzie się 25 sierpnia 2016 r. w Szczecinie.

Zachodniopomorski Konwent NGO

 „Zachodniopomorski Konwent NGO” to 3 dniowe spotkanie osób działających w lub na rzecz organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, społeczności lokalnej i aktywizacji społecznej. Celem spotkania jest stworzenie możliwości współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami grup z całego województwa zachodniopomorskiego.

Stowarzyszenie Polites zaprasza na Szkolenie "Zarządzanie wolontariuszami"

Szkolenie ZARZĄDZANIE WOLONTARIUSZAMI skierowane jest do osób reprezentujących organizacje pozarządowe oraz placówki publiczne, które zainteresowane są organizowaniem i promowaniem wolontariatu oraz pośrednictwem pracy wolontarystycznej na terenie Miasta Szczecin.

Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych

Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych, działające do tej pory, jako nieformalne stowarzyszenie, zostało zarejestrowane w KRS jako Związek Stowarzyszeń, tym samym uzyskując osobowość prawną.

Badanie ankietowe pracodawców sektora turystyki

Departament Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki rozpoczyna realizację II edycji badania ankietowego pracodawców działających w sektorze hotelarskim, gastronomicznym i turystycznym dotyczącego preferencji sylwetki absolwenta szkolnictwa zawodowego.